EL-501T

EL-501T
EL-501T-GR EL-501T-VL

EL-501T

Základní popis
Typ displeje 1řádkový
Počet číslic na displeji 10
Napájení Baterie
Automatické vypínání ano
Klávesy Plastové
Ochranné pouzdro ano
Rozměry 127x73x13 mm
Hmotnost 68 g
Matematické funkce
Počet vestavěných funkcí 146
1/x, x², odmocnina, % ano
Klávesa Pí ano
Největší společný dělitel, nejmenší společný násobek ne
Celočíselné dělení se zbytkem ne
Zlomky ne
Tabulka funkčních hodnot ne
Numerické řešení rovnic ne
Řešení soustav lineárních rovnic ne
Výpočty s maticemi a vektory ne
Derivace a integrály (numerické) ne
Komplexní čísla ano
Tréninková funkce (DRILL) ne
Paměti
Editace předchozích výpočtů ne
Vyvolání posledního výsledku (ANS) ne
Počet pamětí 1
Notace a počet desetinných míst
Notace SCI, ENG, FIX ano
Oddělování tisíců ano
Statistické funkce
Statistika jedné proměnné ano
Statistika dvou proměnných ne
Regresní modely ne
Průměr, směrodatná odchylka ano
Kombinace, variace, faktoriál ano
Generování náhodných čísel ano
Trigonometrické funkce
Úhlové jednotky DEG/RAD/GRAD ano
sin, cos, tan a inverzní funkce ano
Hyperbolické funkce ano
Převody mezi šedesátkovou a desítkovou soustavou ano
Převody kartézských a polárních souřadnic ano
Číselné soustavy
Výpočty v soustavách DEC, BIN, OCT, HEX, PEN ano
Logické operátory (AND, OR, NOT, NEG, XOR) ne
Vědecké funkce
Převody jednotek ne
Knihovna vědeckých konstant ne
Verze balení a barvy
Box Fialová 4974019137971
Box Bílá 4974019137926
Blister Zelená 4974019138091
Blister Fialová 4974019138121
Blister Bílá 4974019138060