Podmínky použití

Podmínky použití

MORAVIA Consulting spol. s r.o. se neustále snaží na těchto internetových stránkách poskytovat aktuální, správné a kompletní informace. Přesto, než použijete jakékoli informace poskytované na těchto internetových stránkách, zkonzultujte to předtím s některým z našich zaměstnanců či se specializovaným dealerem.

1. Použití obrazů, textů a souborů ke stažení

Veškerý obsah těchto internetových stránek, a to zejména obrázky, texty a grafika, jsou chráněny autorskými právy, právními předpisy o ochranných známkách nebo právními předpisy o hospodářské soutěži. Ochrana se vztahuje i na další obsah, kde bylo dosaženo prahu originality. Stahování materiálů a jejich kopírování je možné pouze pro soukromé účely a může být provedeno až po získání našeho výslovného souhlasu a potvrzení písemným svolením. V případě nelegálního použití námi poskytovaného obsahu bude postupováno v souladu s platnými zákony.

Ochrana autorských práv se vztahuje obzvláště na uživatelské příručky a manuály, které jsou na našich internetových stránkách volně k dispozici ke stažení. Uživatelské příručky a manuály jsou určeny čistě pro osobní potřebu. Kopírování nad tento rámec a poskytování třetím stranám je zakázáno, a to zejména využití pro obchodní účely nebo pro použité přístroje. Porušení tohoto předpisu může být předmětem žaloby na náhradu škody a v krajním případě může být považováno za trestný čin.

2. Software ke stažení

Software, který je k dispozici ke stažení na našich internetových stránkách, byl zkontrolován na přítomnost virů a funkčnost. Veškerý software je klasifikován jako freeware a může být třetím stranám poskytnutý pouze se souhlasem společnosti MORAVIA Consulting spol. s r.o.. Zodpovědnost za software, klasifikovaný jako freeware, je značně omezena ve srovnání s komerčním softwarem.

Uživatel je oprávněn používat software pouze na určeném operačním systému, a to jen v případě, že byly splněny minimální požadavky na hardware.

MORAVIA Consulting spol. s r.o. přebírá odpovědnost, že její služby nejsou předmětem vlastnických práv třetích stran a uživatele osvobozuje ze všech oprávněných nároků třetích stran. V případě, kdy třetí strana bude uplatňovat nárok vůči uživateli, že služba poškozuje jejich práva, okamžitě musí uživatel písemně informovat společnost MORAVIA Consulting spol. s r.o.. Pokud to bude podle zákona přípustné, MORAVIA Consulting spol. s r.o. je oprávněna do procesu vstoupit a vypořádat se s nároky třetích stran. Nicméně pokud je služba předmětem vlastnických práv třetí strany, uživatel musí software okamžitě přestat používat.

MORAVIA Consulting spol. s r.o. je dále zodpovědná pouze za úmyslné nebo hrubě nedbalé porušení svých povinností, kdy způsobí ohrožení zdraví, těla či života člověka. Veškeré další nároky uživatele na náhradu škody jsou vyloučeny. Toto se nevztahuje na odpovědnost, která je dána zákonem o odpovědnosti za výrobek.

Pokud dojde ke ztrátě dat, společnost MORAVIA Consulting spol. s r.o. je odpovědná pouze v případě, kdy je zálohování dat prováděno specializovaným systémem na zálohu dat.

3. Externí odkazy

MORAVIA Consulting spol. s r.o. není odpovědná za internetové stránky vyjma domény www.sharp-calculators.com. Otevření nového okna či panelu v internetovém prohlížeči indikuje, že odkaz přesměroval uživatele na externí internetové stránky. Nelze vyloučit možnost, že autor dodatečně změnil obsah webu, na který odkaz uživatele přesměrovává. Žádné dodatečné kontroly externích internetových stránek společnost MORAVIA Consulting spol. s r.o. neprovádí. Pokud by se uživatel cítil uražen obsahem některých externích stránek, je nutné nás neprodleně informovat, abychom mohli v případě potřeby odkazy odstranit.

4. Ochranné známky a autorská práva

"Sharp" je registrovaná ochranná známka společnosti Sharp Corporation, Osaka, Japonsko.

Všechny značky, loga, internetové adresy, popisy produktů a jednotlivých modelů, které odkazují na výrobky nebo služby patřící společnosti Sharp Corporation nebo firmám spojeným se Sharp Corporation, jsou ochrannými známkami a patří Sharp Corporation nebo firmám spojeným se společností Sharp Corporation. Seznam ochranných známek a poznávacích znamení firmy není konečný, a pokud je vynechána ochranná známka na internetových stránkách společnosti, neznamená to zřeknutí se ochrany.

Použití a hlavně změna značek/symbolů společnosti Sharp Corporation je zakázáno, pokud předtím Sharp Corporation neposkytla písemně povolení, nebo je povolení stanoveno zákonem (to neslouží jako ochranné známka).

Jiné popisy produktů a společností, které jsou použity na této internetové stránce, mohou být obchodními značkami patřícími příslušnému vlastníkovi.

5. Změny a chyby

MORAVIA Consulting spol. s r.o. je oprávněna kdykoli změnit produkty, internetové stránky, zákaznický servis, služby, programy a tyto podmínky používání, i bez předchozího upozornění. V případě některých dlouhodobých závazků, uživatel obdrží e-mailové upozornění na tuto změnu. Pokud mají zákazníci smluvní vztah se společností MORAVIA Consulting spol. s r.o., má zákazník právo na námitku proti pozměňovacímu návrhu do 30 dnů v případě novely dlouhodobého závazku. V případě, že je podána námitka, společnost MORAVIA Consulting spol. s r.o. může do 14 dnů smluvní vztah ukončit.