Kapesní kalkulačky

Desetinné nastavení Klávesy Napájení
Paměť Počet číslic na displeji Typ baterií
Typ displeje
3-ciferná interpunkce Automatické vypínání Funkce poslední odpovědi
Kalkulace daní +/- Kalkulace nákladu/prodeje/výnosu Odmocnina (√)
Ochranné pouzdro Procenta (%) Převádění měny
Tlačítko s dvojitou nulou (00) Změna znamínka (+/-)